Een vergeten financieringsvorm in crisistijd: betalende klanten Updated for 2024

'Een vergeten financieringsvorm in crisistijd: de klanten' door Tony de Bree'

Updated: May 26, 2024

View Post

Goede middag,

veel ondernemers van groot tot klein in Nederland zijn in grote financiele problemen gekomen door de Coronacrisis waaronder startups en scale-ups.

En een van de grootste problemen daarbij is de financieringsstrategie, de onderste rij in het startup model canvas©. Wat dat is? Dat is de mix van interne en externe financieringsvormen om het verdienmodel en het business model van de onderneming te financieren. 

Je kunt daar grosso modo twee scholen in onderscheiden: 

1. Nadruk op externe financiering.De mensen waaronder veel mensen uit de traditionele startup-industrie in Nederland nauwe banden met grote externe financierders waaronder de grootbanken als onderdeel van wat ik de ‘Groeien moet economie’ noem.

Deze invloedrijke groep van mensen is van mening dat je zoveel mogelijk extern vermogen moet aantrekken waaronder bancaire leningen en geld van investeerders (corporate en/of private).

Meer: ‘Wil jij een startup oprichten tijdens de zomer van 2020?’  , De virtuele eenmanszaak: een praktisch voorbeeld’en ‘Investor Ready’ is uit, ‘Customer Ready’ is in

2.  Interne financiering met betalende klanten (cash-based financing) als basis en sturen op cash. Dit zijn meestal de echte succesvolle ondernemers. Zij hebben als doel om zo min mogelijk schulden te maken en zo min mogelijk extern te financieren. 

Het is triest om te constateren dat influencers en besluitvormers uit groep 1 waarbij veel mensen die bij de Overheid werken of gewerkt hebben, er mede voor hebben gezorgd dat zowel particulieren als ondernemers zich veel te veel afhankelijk hebben gemaakt van externe financiering waardoor ze dus in grote financiele problemen zijn gekomen. 

Allemaal omdat ze dus de belangrijkste financieringsvorm voor ondernemers voor en tijdens de Corona-crisis vergeten zijn: betalende klanten, ook wel ‘customer-based financing’ en ‘revenue-based financing’ genoemd.  

‘De vergeten financieringsvorm tijdens de Corona-crisis: betalende klanten’. 

De praktische benadering van groep 2 staat aan de basis voor de overlevingsstrategie zoals die met o.a. het startup model canvas©, de gratis startup checklists (waaronder ‘Hoe financier je je startup in Corona-tijd?’ (pdf) en ‘Kostenreductie per innovatietype’ (pdf)) en de 6 video tutorials in 5 stappen wordt vastgesteld en uitgerold. 

Meer blogs over ‘Overlevingsstrategie voor startups’ kun je hier lezen.

Tony de Bree

p.s. Als je een overzicht van de belangrijkste financieringsvormen wilt zien, lees dan hoofdstuk 7 van ‘Kan het vliegen?’.

About the Author: tonydebree

Tony de Bree worked in Financial Services including in corporate venturing and e-commerce for 26 years and he made the transition from banker to entrepreneur working from home and making money online with his own "online plan b" with digital products as side-hustles in 2000 and as hybrid business owner since 2011. Since the beginning of the Covid-19 pandemic, he helps corporates, small business owners, startups & scaleups to define and implement the best digital survival strategy and he helps managers and employees to become a successful entrepreneur with a personal digital-right skilling plan.

You might like

error: Content is protected !!